Welkom

Geschiedenis

Over het koor

De dirigent

Repertoire

Rooster

Contact

Repertoire van het Parochiekoor Sint Jozef en Sint Martinus te Hillegom

Programma Zondag 22 september 2019
Parochie             : H. Willibrordus
Lokatie               : Sint Martinuskerk te Hillegom
Eucharistieviering : 25e zondag door het jaar (Jaar C)
Aanvang             : 09:30 uur

Voorganger         : Pastor A.H.C. van Eijk

m.m.v.               : Parochiekoor St.Jozef en St. Martinus
Dirigent              : Elena Bruins
Organist             : Maria Meeuwenoord


     
Openingsritus    
Openingslied Zal er ooit een dag van vrede ... Map II-607/Jongerius 607
Woord van welkom    
Kyrie Thomasmis - Jan Raas Mis-Map II-29/GvL 229
Gloria Thomasmis - Jan Raas Mis-Map II-31/GvL 239
     
Viering van het Woord    
Eerste lezing    
1e Tussenzang

Psalm 113 - Verheerlijkt de Heer...

Voorzang = Elena

Bron blz. 4
Tweede lezing    
2e Tussenzang

Halleluja! Spreek, Heer ...

Voorzang = Mannen

Los blad
Evangelie-lezing    
Acclamatie na het Evangelie U komt de lof toe ... Map V-19 / GvL 265
Geloofsbelijdenis Ik geloof in God ... Gebeden
     
Viering van de Eucharistie    
Acclamatie bij de voorbede Heer, schenk ons licht, heil ... Bron 4
Offerandelied Da pacem, Domine M. Franck Map V-22
Sanctus en Benedictus Thomasmis - Jan Raas Mis-Map II-34/GvL 299
Acclamatie na de Consecratie Als wij dan eten van dit brood ... Map V-4 / GvL 304
Einde tafelgebed (Amen) Doxologie Map V-21
Onze Vader Onze Vader, die in de hemel zijt ... Gebeden
Agnus Dei/Lam Gods Thomasmis - Jan Raas Mis-Map II-37/GvL 339
Tijdens Communie-uitreiking   Orgelspel
Communielied Dona nobis pacem Map V-12
     
Slotritus    
Slotgebed    
Mededelingen    
Zending en Zegen Zegenbede Map V-1 / GvL 344
Slot: Komen ooit voeten gevleugeld ... Los blad / GvL 484