Welkom

Geschiedenis

Over het koor

De dirigent

Repertoire

Rooster

Contact

Repertoire van het Parochiekoor Sint Jozef en Sint Martinus te Hillegom

Programma Zondag 10 juni 2019
Parochie             : H. Willibrordus
Lokatie               : Sint Martinuskerk te Hillegom
Eucharistieviering : Hoogfeest van Pinksteren (Jaar C)
Aanvang             : 11:00 uur

Voorganger         : Pastor A.H.C. van Eijk

m.m.v.               : Parochiekoor St.Jozef en St. Martinus
Dirigent              : Elena Bruins
Organist             : Maria Meeuwenoord


     
Openingsritus

Kom. Schepper, Geest daal ...

afwisselend  Koor en Allen

Bron 3
Openingslied    
Woord van welkom    
Kyrie Györi Mise - Halmos László Mis-Map II-58
Gloria Györi Mise - Halmos László Mis-Map II-59
  Inzet Gloria = pastor van Eijk  
Viering van het Woord    
Eerste lezing    
1e Tussenzang

Zend Gij uw Geest ...

Voorzang = Sopranen

A4-tje / Bron blz. 4
Tweede lezing    
2e Tussenzang

Kom, o Geest des Heren , kom ...

Afwisselend Koor en Allen

 

Halleluja (GvL 241)

Kom, heilige Geest, vervul het hart

Voorzang = Heren

Bron 2

 

 

Map V-20 / Bron 4

Evangelie-lezing    
Acclamatie na het Evangelie

Dat wij volstromen ...

1=Pastor van Eijk, 2=Koor, 3=Allen

GvL 416
Geloofsbelijdenis Credo in unum Deum (Credo III) GvL 812
     
Viering van de Eucharistie    
Acclamatie bij de voorbede Zend ons uw Heilige Geest ... Bron 5
Offerandelied De tafel der armen ... Map III-5
Sanctus en Benedictus Györi Mise - Halmos László Mis-Map II-60
Acclamatie na de Consecratie Heer, Jezus, wij verkondigen Map V-8 / GvL 302
Einde tafelgebed (Amen)

Doxologie

Voorzang = pastor van Eijk

Map V-21
Onze Vader Rimski Korsakov Map III-1
Agnus Dei/Lam Gods Györi Mise - Halmos László Mis-Map II-61
Tijdens Communie-uitreiking Tui amoris ignem - Taizé A4-tje
Communielied Geest die vuur en liefde zijt ... GvL 442
     
Slotritus    
Slotgebed    
Mededelingen    
Zending en Zegen Gaat in vrede heen ... GvL blz. 369
Slot: Het lied van de heilige Geest ... GvL 419
  Op de melodie van GvL 575