Welkom

Geschiedenis

Over het koor

De dirigent

Repertoire

Rooster

Contact

Repertoire van het Parochiekoor Sint Jozef en Sint Martinus te Hillegom

Programma Zondag 20 oktober 2019
Parochie             : H. Willibrordus
Lokatie               : Sint Martinuskerk te Hillegom
Eucharistieviering : 29e zondag door het jaar (Jaar C)
Aanvang             : 09:30 uur

Voorganger         : Pastoor R.J.W. Franken

m.m.v.               : Parochiekoor St.Jozef en St. Martinus
Dirigent              : Elena Bruins
Organist             : Maria Meeuwenoord


     
Openingsritus    
Openingslied Wij treden biddend in Uw licht ... Bron 2
Woord van welkom    
Kyrie Messe brève no.7 in C -C .Gounod Mis-Map I-13
Gloria Messe brève no.7 in C -C .Gounod Mis-Map I-16
     
Viering van het Woord    
Eerste lezing    
1e Tussenzang Mijn hulp zal komen van God ...
Voorzang = Elena
Bron blz. 4
Tweede lezing    
2e Tussenzang Halleluja! Moge de Vader van ... Voorzang = Mannen Bron 3 (Los blad)
Evangelie-lezing    
Acclamatie na het Evangelie U komt de lof toe .. Map V-19 / GvL 265
Geloofsbelijdenis Ik geloof in God ... Gebeden
     
Viering van de Eucharistie    
Acclamatie bij de voorbede Heer, onze Heer, ontferm U ... Bron 4
Offerandelied Sancta Maria ... Map IV-19
Sanctus en Benedictus Messe brève no.7 in C -C .Gounod Mis-Map I-20
Acclamatie na de Consecratie Heer, Jezus, wij verkondigen ... GvL 302
Einde tafelgebed (Amen)   Gebeden
Onze Vader   Gebeden
Agnus Dei/Lam Gods Messe brève no.7 in C -C .Gounod Mis-Map I-24
Tijdens Communie-uitreiking   Orgelspel
Communielied Brood zal ik u geven ... Bron 6
     
Slotritus    
Slotgebed    
Mededelingen    
Zending en Zegen   Gebeden
Slot: Wij hebben voor u gebeden ... Bron 7