Welkom

Geschiedenis

Over het koor

De dirigent

Repertoire

Rooster

Contact

Repertoire van het Parochiekoor Sint Jozef en Sint Martinus te Hillegom

Programma Zondag 24 maart 2019
Parochie             : H. Willibrordus
Lokatie               : Sint Martinuskerk te Hillegom
Eucharistieviering : Patroonsfeest en 3e zondag van de veertigdagentijd (Jaar C)
Aanvang             : 11:00 uur

Voorganger         : Pastoor R.J.W. Franken

m.m.v.               : Parochiekoor St.Jozef en St. Martinus
Dirigent              : Elena Bruins
Organist             : Maria Meeuwenoord


     
Openingsritus    
Openingslied De vreugde voert ons Map III-15
  1=Allen 1-stemmig/2=Alle mannen/ 3=Alle vrouwen/4=Allen  
  5=Koor 4-stemmig a capella  
  6=Allen 4-stemmig/7=Allen 4-stemmig + descant  
Woord van welkom    
Kyrie Missa brevis in G - W.A. Mozart Mis-Map I-65/67
Gloria Missa brevis in G - W.A. Mozart Mis-Map I-68/74
     
Viering van het Woord    
Eerste lezing    
1e Tussenzang Psalm 89 - Wat de Heer genadig .. GvL blz. 137
  Voorzang = Elena  
Tweede lezing    
2e Tussenzang Halleluja - Gelukkig zij die wonen .. Map V-15 (2e)
Evangelie-lezing    
Acclamatie na het Evangelie Het woord dat ik jou geef ... GvL 460
Geloofsbelijdenis Credo un unum Deuim (Credo III) GvL 812
     
Viering van de Eucharistie    
Acclamatie bij de voorbede O, Heer, hoor mijn gebed - Taizé Map V-23
Offerandelied Locus Iste Map IV-92
Sanctus en Benedictus Missa brevis in G - W.A. Mozart Mis-Map I-75/80
Acclamatie na de Consecratie Heer Jeszu, wij verkondigen ... GvL 302
Einde tafelgebed (Amen) Amenb Bidden
Onze Vader Onze Vader, die in de hemel zijt .. Bidden
Agnus Dei/Lam Gods Missa brevis in G - W.A. Mozart Mis-Map I-81/89
Tijdens Communie-uitreiking   Orgelspel
Communielied Ave Verum - W.A. Mozart Map IV_61
     
Slotritus    
Slotgebed    
Mededelingen    
Zending en Zegen   Bidden
Slot: God roept een mens op weg ... Map III-29