Welkom

Geschiedenis

Over het koor

De dirigent

Repertoire

Rooster

Contact

Repertoire van het Parochiekoor Sint Jozef en Sint Martinus te Hillegom

Programma
Parochie             : H. Willibrordus
Lokatie               : Sint Martinuskerk te Hillegom
Eucharistieviering : (Jaar A)
Aanvang             : 09:30 uur

Voorganger         : 

m.m.v.               : Parochiekoor St.Jozef en St. Martinus + leden van andere koren
Dirigent              : Elena Bruins
Organist             : Maria Meeuwenoord


Openingsritus    
Openingslied    
Woord van welkom    
Kyrie    
Gloria    
     
Viering van het Woord    
Eerste lezing    
1e Tussenzang    
Tweede lezing    
2e Tussenzang    
Evangelie-lezing    
Acclamatie na het Evangelie    
Geloofsbelijdenis    
     
Viering van de Eucharistie    
Acclamatie bij de voorbede    
Offerandelied    
Sanctus en Benedictus    
Acclamatie na de Consecratie    
Einde tafelgebed (Amen)    
Onze Vader    
Agnus Dei/Lam Gods    
Tijdens Communie-uitreiking    
Communielied    
     
Slotritus    
Slotgebed    
Mededelingen    
Zending en Zegen    
Slot: