Welkom

Geschiedenis

Over het koor

De dirigent

Repertoire

Rooster

Contact

Rooster van het Parochiekoor Hillegom

Het koor repeteert op donderdagavond in de St. Martinuskerk vanaf 19.30 – 21.30 uur.
Gerepeteerd wordt er dan voor de komende zondagse H.Misviering en daarnaast voor
het algemene repertoire van de diverse gezangen.

Tot eind december 2019 zal het koor de onderstaande vieringen muzikaal mede-verzorgen:

Viering Voorganger Datum Aanvang
29e zondag door het jaar Pastoor R.J.W. Franken 20-10-2019 09:30 uur
30e zondag door het jaar Pastor A.H.C. van Eijk 27-10-2019 09:30 uur
31e zondag door het jaar Pastoor R.J.W. Franken 03-11-2019 09:30 uur
1e Zondag van de Advent Kapelaan S.A. Kuik 01-12-2019 09:30 uur
3e Zondag van de Advent Pastor A.H.C. van Eijk 15-12-2019 09:30 uur
Nachtmis Pastor A.H.C. van Eijk 24-12-2019 22:30 uur
1e Kerstdag Pastor A.H.C. van Eijk 25-12-2019 10:00 uur