Welkom

Geschiedenis

Over het koor

De dirigent

Repertoire

Rooster

Contact

Rooster van het Parochiekoor Hillegom

Het koor repeteert op donderdagavond in de St. Martinuskerk vanaf 19.30 – 21.30 uur.
Gerepeteerd wordt er dan voor de komende zondagse H.Misviering en daarnaast voor
het algemene repertoire van de diverse gezangen.

Tot eind september 2019 zal het koor de onderstaande vieringen muzikaal mede-verzorgen:

Viering Voorganger Datum Aanvang
Pinksteren Pastor A.H.C. van Eijk 09-06-2019 11:00 uur
Sacramentsdag Pastoor R.J.W. Franken 23-06-2019 11:00 uur
13e zondag door het jaar Kapelaan S.A. Kuik 30-06-2019 11:00 uur
14e zondag door het jaar Pastoor R.J.W. Franken 07-07-2019 11:00 uur
16e zondag door het jaar Pastor A.H.C. van Eijk 21-07-2019 11:00 uur
18e zondag door het jaar Kapelaan S.A. Kuik 04-08-2019 11:00 uur
20e zondag door het jaar Pastor A.H.C. van Eijk 18-08-2019 11:00 uur
22e zondag door het jaar Kapelaan S.A. Kuik 01-09-2019 11:00 uur
23e zondag door het jaar Pastor A.H.C. van Eijk 08-09-2019 11:00 uur
25e zondag door het jaar Pastor A.H.C. van Eijk 22-09-2019 11:00 uur