Welkom

Geschiedenis

Over het koor

De dirigent

Repertoire

Rooster

Contact

Rooster van het Parochiekoor Hillegom

Het koor repeteert op donderdagavond in de St. Martinuskerk vanaf 19.30 – 21.30 uur.
Gerepeteerd wordt er dan voor de komende zondagse H.Misviering en daarnaast voor
het algemene repertoire van de diverse gezangen.

Tot eind juni 2019 zal het koor de onderstaande vieringen muzikaal mede-verzorgen:

Viering Voorganger Datum Aanvang
3e zondag van de 40-dagentijd Pastoor R.J.W. Franken 24-03-2019 11:00 uur
5e zondag van de 40-dagentijd Pastoor R.J.W. Franken 07-04-2019 11:00 uur
Witte Donderdag Pastoor R.J.W. Franken 18-04-2019 19:00 uur
Paaswake Pastor A.H.C. van Eijk 20-04-2019 22:00 uur
1e Paasdag Pastor A.H.C. van Eijk 21-04-2019 10:00 uur
3e zondag van Pasen Kapelaan S.A. Kuik 05-04-2019 11:00 uur
5e zondag van Pasen Pastor A.H.C. van Eijk 19-05-2019 11:00 uur
Hemelvaartsdag Pastor A.H.C. van Eijk 30-05-2019 10:00 uur
Pinksteren Pastor A.H.C. van Eijk 09-06-2019 11:00 uur
Allerheiligste Drie-eenheid Pastor A.H.C. van Eijk 16-06-2019 11:00 uur
13e zondag door het jaar Pastor A.H.C. van Eijk 30-06-2019 11:00 uur