Welkom

Geschiedenis

Over het koor

De dirigent

Repertoire

Rooster

Contact

Rooster van het Parochiekoor Hillegom

Het koor repeteert op donderdagavond in de St. Martinuskerk vanaf 19.30 – 21.30 uur.
Gerepeteerd wordt er dan voor de komende zondagse H.Misviering en daarnaast voor
het algemene repertoire van de diverse gezangen.

Tot eind september 2019 zal het koor de onderstaande vieringen muzikaal mede-verzorgen:

Viering Voorganger Datum Aanvang
25e zondag door het jaar Pastor A.H.C. van Eijk 22-09-2019 09:30 uur