Welkom

Geschiedenis

Over het koor

De dirigent

Repertoire

Rooster

Contact

Geschiedenis van het koor.

Het Parochiekoor Sint Jozef en Sint Martinus is opgericht per 1 september 2005 en is ontstaan door een samenvoeging van het gemengd koor St.Cecilia van de St. Jozefparochie (opgericht in 1932) en het gemengd koor van de St. Martinus Parochie (opgericht in 1890). 

Zoals alle koren in het verleden waren de kerkkoren mannenkoren. In de zeventiger jaren
is daar mede onder invloed van Vaticanum II een wijziging in gekomen en werden vele
koren dan ook gemengde kerkkoren.

Ook werd het repertoire aangepast, zo werd er steeds meer Nederlands in de diensten
gezongen. Bij hoogtijdagen zoals Kerstmis, Pasen en Pinksteren wordt er nog steeds
Latijns en Gregoriaans gezongen.

Het Parochiekoor bestaat thans uit 27 enthousiaste leden: 16 dames en 11 heren.
Dat we beschikken over een stevig fundament zal duidelijk zijn.
Regelmatig hebben wij een jubilaris in ons midden.

Deze tijd van veranderingen betekent ook het aanpassen aan de nieuwe tijd.
Dat de laatste jaren veel is veranderd is duidelijk. Er is een geheel nieuw repertoire samengesteld, uiteraard met gebruikmaking van hetgeen reeds vanouds en traditioneel ingestudeerd hebben, maar ook nieuw repertoire komt aan bod.